Návrh marketingového mixu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve vybrané firmě a její zákazníky. Specifikuje, co je správný marketingový mix a jak má vypadat spokojený zákazník. Srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrhy na zlepšení spokojenosti zákazníků, které přispívají k rozvoji a zvyšování úspěšnosti firmy.
The bachelor thesis focuses on specification of the marketing mix in the selected copany. Specifies what is the correct marketing mix and how looks a satisfied customer. It compares theoretical knowledge with reality. It contains suggestions on improving customer satisfaction that support the development and increasing success of the company.
Description
Citation
NOVÁ, L. Návrh marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. František Bednář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) JUDr. Petra Hanáková (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO