Zpracování dat pro 3D

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce spadá do oboru počítačového vidění. Popisuje vývoj softwarového prostředí pro zpracování 3D dat. Obsahuje návrh datových objektů v jazyce C++ vhodných pro popis prvků scény a jejich vazebních vztahů. Zabývá se také řešením fotogrammetrických úloh, které lze v prostředí definovat. Jde o úlohy kalibrace kamery, identifikace parametrů geometrických zkreslení obrazu a rekonstrukce 3D souřadnic. Při řešení úloh jsou diskutovány možnosti vazebních podmínek rovinnosti a linearity, které doplňují základní projekční vztahy a rozšiřují výpočetní schopnost prostředí.
The thesis falls within the field of computer vision. It describes the development of the software environment for 3D data processing. The thesis deals with the design of C++ classes suitable for scene description and representation of bonding conditions between scenes elements. There is also discussed the solution of camera calibration, geometric distortion identification and 3D coordinates reconstruction. The solving of these tasks is augmented with planarity and linearity conditions, which support projection equations and augment the computational ability of the environment.
Description
Citation
BABINEC, T. Zpracování dat pro 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO