Design elektrické aromalampy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této práce je navrhnout design elektrické aromalampy tak, aby splňoval základní technické, ergonomické a estetické požadavky a zároveň přinášel nový pohled na danou problematiku zejména, co se týče celkového tvarového ztvárnění a výrazu. Výsledný produkt by měl odpovídat trendu jednoduchosti v designu, zaměření na široké spektrum potencionálních zákazníků a v neposlední řadě by měl následovat učení o harmonickém zařízení interiéru, jehož součástí se aromalampa stává.
The thesis focuses on design of an electric aromalamp in such a way that it would fulfil the basic technical, ergonomic, and aesthetic demands and in the same time bring new perception of the given issue, particularly as far as the general shape interpretation and expression is concerned. The final product should follow the trend of simple design, the focus on a wide scale of potential users, and last, but not least, it should follow the teaching about harmonic interior design, of which the aromalamp is a part.
Description
Citation
VÁVROVÁ, A. Design elektrické aromalampy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (předseda) Mgr. Svatopluk Řezníček (místopředseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO