Nezávislé zavěšení vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce obsahuje přehled nezávislých zavěšení kol vozidel. Je zde uvedeno porovnání závislého s nezávislým zavěšením kol. V práci je proveden rozbor jednotlivých typů zavěšení kol. Zavěšení jsou zobrazena v obecné podobě a propruţena, aby byla objasněna jejich charakteristika. Jsou zde vysvětleny konstrukční řešení jednotlivých typů náprav, nastíněny jsou jejich výhody a nevýhody.
The thesis contains an overview of the independent suspension of vehicle wheels. There is a comparison of the independent suspension with the dependent one. In the thesis, there are shown the different types of the suspension in the general form which are sprung to explain their characteristics. The structural design of the vehicle is explained with their advantages and disadvantages.
Description
Citation
FÁBER, F. Nezávislé zavěšení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO