Ovládání PC pomocí GSM modemu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je vytvoření systému pro vzdálené ovládání PC pomocí sítě GSM, provedení rozbor dané problematiky a zrealizování elektronického modulu, který bude umožňovat zapínání a vypínání, resetování, uspání a probuzení PC pomocí koncového zařízení na GSM síti. Dále pak porovnání vytvořeného systému s ko-merčně dostupnými řešeními.
The aim of the paper is to describe a creation procedure of such a system of remote control of a PC that would employ GSM networks. It also provides an analy-sis of the topic and conveys how to produce an electronic module that would enable the user with the basic functions of PC control, i.e. switching on and off the PC, using the functions of reset, sleep and wake-up modes of the PC employing a GSM network terminal. The paper also deals with the problem of comparing the possibili-ties of producing such a proposed system with commercially accessible hardware or software solutions available.
Description
Citation
CHROUSTOVSKÝ, P. Ovládání PC pomocí GSM modemu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ladislav Jurišica, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO