Zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodikou zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů. Shrnuje základy experimentální identifikace a popisuje obecnou metodiku zpracování experimentálních dat. V další části se práce věnuje popisu zpracování uceleného datového souboru vybraných veličin, včetně dopočtu dalších významných veličin. Měření pro získání experimentálních dat probíhala na reálné technologii, kterou je jednotka o výkonu 1 MW pro spalování biomasy a fytomasy. Součástí práce je také výběr a zhodnocení intervalů vhodných pro identifikaci zmíněné jednotky a jejich grafická prezentace.
The present bachelor’s thesis follows a methodology of data processing for the experimental system identification. Summarizes basic principles of experimental identification and describes a general methodology of experimental data processing. Next part of thesis attends to describing a building of compact data file, that contains selected variables including calculation of other important variables. Measurements to obtain experimental data was realized on real technology, which is a unit of biomass and phytomass combustion, power of unit is 1 MW. The work also includes selection and evaluation of appropriate intervals for an identification of this unit and their graphic presentation.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, E. Zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jan Pokorný, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO