Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Titul a jméno autora: Jan Hajniš Instituce: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Ústav železničních staveb Veveří 331/95, 602 00 Brno Obor: Konstrukce a dopravní stavby Název práce: Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Počet stran: cca 70 + přílohy Počet příloh: cca 40 Rok obhajoby: 2012 Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy (modelování), také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu (přímo v koleji). Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Proto je vhodné jednotlivé konstrukce ověřovat měřením. Náplní bakalářské práce tedy bude experimentální analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce. Dynamické účinky jsou přitom nežádoucími fyzikálními jevy při provozu každé trati, a proto je nutné je co možná nejvíce redukovat. Výsledek této zkoušky proto pomůže pomocí softwarového programu a měřící soustavy přesněji určit výhody, nevýhody použití výhybkových soustav, nebo i navrhnout jejich vylepšení či dimenze.
Author´s name: Jan Hajniš School: Technical University - VUT, Brno Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95, 602 00 Brno Program: Construction and Transportation Engineering Title: Analysis of dynamic effects acting on the turnout constructions Consultant: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Number of pages: about 70 + attachments Number of attachments: about 40 Year: 2012 This work describes the size and the process of dynamic effect – vibrations and shift – cockles in crossing panel and switch panels of the turnout constructions on steel and concrete sleepers in time and frequency domain. It compares the results of the measurement between these turnout constructions. Dynamic effects are undesirable physical phenomena for operation each train. It is therefore necessary to eliminate these phenomena as much as possible. The result of this test will by means of software programm and measuring set help to determine precisely the advantages and disadvantages of using both turnout constructions, or even to propose their improvements or dimensions.
Description
Citation
HAJNIŠ, J. Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO