Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na kluzný kontakt (KK) a porovnání jednotlivých koncepcí kluzného kontaktu. Studium vychází z řešení na modelových přípravcích v návaznosti na praktické výsledky s aplikací inovovaného kluzného kontaktu. Inovace je založena na aplikaci Teflonu na součásti kluzného kontaktu. V této práci jsou prezentovány výsledky související s aplikací inovovaných kartáčů „sT“ a držáků kartáčů „sT“ a nové koncepce KK s tzv. pomocným kartáčem na stejnosměrném stroji. Dále je popsána inovace trakčního sběrače pro trolejbus i s praktickými laboratorními výsledky. Práce je zakončena výsledky dlouhodobých zkoušek technologie „sT“, která byla aplikována v několika variantách možného průmyslového využití.
This master's thesis is focused on comparison of various conception of slide contacts. Studies of this theme are based on laboratory models and consequential experiments and measurements to the application of innovated slide contacts. The innovation is based on application Teflon on the slide contact's components. In this project there are presented results from measurements with application of innovated brushes „sT“, brush holders with „sT“ and new conception of slide contact with auxiliary teflon brush on DC machine. Next part is about innovation of trolley-bus traction collector, which was used on trolley-bus and results of its laboratory experiments. The last part presents results of long term experiments with "sT" technology, which was applicated in a few variants of industrial usage.
Description
Citation
MIŠINGER, L. Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci na téma " Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu". V průběhu obhajoby student popsal možností inovace kluzného kontaktu s teflonovým kartáčem a provedenými měřeními. Student na závěr uspokojivě odpověděl na všechny otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO