Použití solárních kolektorů pro chlazení vnitřního prostředí obytných budov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku použití atmosférických a vakuových solárních kolektorů v oblastech chlazení vnitřního prostředí obytných budov. Práce obsahuje podrobnější popis technologií chlazení poháněných teplem z fototermálních kolektorů. Okrajově se zabývá technologiemi chlazení poháněnými elektřinou. Poslední část práce je věnována realizovaným solárním chladícím soustavám.
The bachelor’s thesis is focused on problems using of atmospherical and vacual solar collectors for cooling in areas of inside residential environment. The thesis comprises detail description of cooling technology powered by heating from solar photothermal collectors. Marginally the thesis is concerned with cooling technology powered by electricity. Last part is devoted to implemented solar cooling installations.
Description
Citation
KNĚŽÍNEK, P. Použití solárních kolektorů pro chlazení vnitřního prostředí obytných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Proč je účinnost kolektoru bez a se selektivní vrstvou při teplotě 25 °C rozdílná? Uveďte realizaci solárního chlazení v ČR. Porovnání ceny provozu kompresorového chlazení s cenou provozu solárního chlazení. Rozdíl mezi absorpčním a adsorpčním chlazením.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO