Pojištěnost města Třešť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem mojí diplomové práce je charakterizovat rizika města Třešť a najít vhodné pojistné portfolio. Cílem mé diplomové práce je návrh vhodného pojistného portfolia pro město Třešť. Diplomová práce pojednává o riziku, jeho klasifikaci, řízení, pojištění a o pojistných produktech určených pro neziskovou organizaci. Je zaměřena i na kritéria při výběru pojištění. Zahrnuje charakteristiku města Třešť a Městského úřadu v Třešti a analýzu rizik, které město ohrožují. Je v ní provedena také analýza jeho stávající pojistné smlouvy a je navržena optimální pojistná ochrana.
A subjekt of this diploma thesis is to characterize risks and find suitable insurance portfolio. So an objektive of my thesis is suggestion suitable insurance portfolio for thw town Třešť. Diploma thesis is about risks, their classification, insurance and insurance products for non-profit-making organization. I tis focused on kriteria important for a organization when choosing an appropriate insurance too. It contains brief description of the organization and analysis of risks that can threaten it. Current insurance products are analyzed and optimal insurance coverage suggested.
Description
Citation
DOLÁKOVÁ, H. Pojištěnost města Třešť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Ing. Miroslava Krčmová (předseda) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Meluzín (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO