Výrobní logistika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Predkladaná práca sa zaoberá problematikou výroby a výrobnej logistiky nízkonapäťových rozvádzačov konštruovaných firmou ProCS, s.r.o.. Ciežom práce je vypracovať a vyhodnotiť návrh pre racionalizáciu výrobného a montážneho procesu. Navrhované racionalizačné opatrenie vychádza zo zoznámenia sa s technologickým postupom výroby rozvádzačov. Oboznámenie sa s výrobou a montážou marshallingových a systémových rozvádzačov umožnilo nájsť možnosť racionalizácie výroby prostredníctvom zautomatizovania zvolených montážnych činností. Zautomatizovanie procesu stripovania a krimpovania je možné prostredníctvom vhodného krimpovacieho automatu. Situácia pred a po racionalizácii je následne ekonomicky vyhodnotená, ako hodnotiaca metóda je použitá analýza bodu zvratu. Uvedeným racionalizačným opatrením je možné dosiahnuť zlepšenie flexibility výroby, zníženie priebežnej doby a úsporu výrobných nákladov.
This master’s thesis deals with manufacturing and logistic issues of low voltage cabinets produced by ProCS, s.r.o. company. The aim is to design and evaluate manufacturing and assembling process rationalization proposal. The proposal is based on familiarization with technological process of cabinet's manufacturing. Becoming familiar with manufacturing and assembling process of marshalling and system cabinets made it possible to find an opportunity of rationalization through automation of selected assembling processes. Automation of striping and crimping process is possible through suitable crimping machine. Situation before and after rationalization is economically interpreted and evaluated using break even point analysis. Through mentioned rationalization arrangement it is possible to improve manufacturing flexibility, reduce lead times and cut down manufacturing costs.
Description
Citation
OLEJ, T. Výrobní logistika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste, že byste nekupoval krimpovací automat, ale použil hotové vodiče?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO