Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce obsahuje informace o různých metodách izolace nukleových kyselin a zaměřuje se především na metodu, která umožňuje izolovat nukleové kyseliny pomocí paramagnetických částic. Zahrnuje informace o nejlepších podmínkách pro získání dostatečného množství nukleové kyseliny. Důraz je kladen také na seznámení se s přístrojem, který slouží pro automatické pipetovaní. Cílem je vytvořit program pro automatické izolování nukleových kyselin pomocí paramagnetických částic.
The bachelor thesis includes the information about different methods of the isolation of nucleic acids and focuses on the method which allows isolating of nucleic acids from Chinese lantern plant using paramagnetic particles. It includes the information about the best conditions for gaining sufficient amount of nucleic acid. The emphasis is put on the apparatus which is used for automated pipetting. The aim is to create a program for automated isolation of nucleic acids using paramagnetic particles.
Description
Citation
JANÍČEK, Z. Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Do diskuze se zapojil Ing. Vítek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO