Expozice v Moravských Budějovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci jednolodní haly. Ta sestává z příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost je 5,8 m. Příčná vazba se skládá z plnostěnných sloupů a příhradového vazníku. Půdorysné rozměry haly jsou 34x40,6 metrů, maximální výška činí 12,72 metrů. Navrhovaný objekt je situován v Moravských Budějovicích.
The subject of the bachelor’s thesis is to design and check load-carrying steel structure of a single-nave hall. It consists of main frames, whose distance between axes is 5,8 metres. Main frame consists of web-plate columns and a roof truss girder. Ground plan sizes of the hall are 34x40,6 metres and maximum height is 12,72 metres. Designed object is situated in Moravske Budejovice.
Description
Citation
RŮŽIČKA, T. Expozice v Moravských Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO