Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata motoru. Dále jsou popsány optimalizační metody a jejich možnosti k tepelné optimalizaci motorů. Je vybrána a vysvělena Marquard-Levenbergova metoda a na konkrétním případě je vysvětleno její použití a výhody pro optimalizaci chlazení elektrického motoru. V závěru se práce zabývá také citlivostí teplotních sití na jednotlivé vstupní parametry, porovnáním simulací s měřenými výsledky a také vlivem teplotních závislosti jenotlivých prvků sítě.
The work deals with construction and usage of thermal networks to simulate the temperature rise in electrical motors of high power. After the introduction into heat transfer and flow theory, the construction of three different thermal networks is explained. Further the work handles different optimization methods and their usage for thermal optimization of electrical motors. The Levenberg-Marquard method is chosen and on the example is explained the procedure and an advantage against other methods for optimizing electrical motors. In the conclusion the thesis points out the most important input parameters of the thermal networks and their general sensitivity. It compares the results of the simulation with the results of tests obtained in test field. Another point of concern is the thermal dependence of various elements in the network.
Description
Citation
ŠPÉROVÁ, A. Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. - oponentka (člen) Prof. Dr. Andreas Kremser - oponent (člen) Ing. Vít Kotrba, CSc. - oponent (člen) Ing. Hynek Přikryl, CSc. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-12-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO