Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
VOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ČSN 424432. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za stroj byl zvolen postupový automat TPM8 (výrobce ŠMERAL Brno), o jmenovité síle 1 000 kN. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 436.8, objímka z nástrojové oceli 19 436.8 a průtlačnice z nástrojové oceli 19 436.8. Tepelné zpracování průtlačníku a objímky dle výkresové dokumentace.
VOTAVOVÁ Jitka: Bulk forming technology of sandwich coil insert. The project elaborated in frame of engineering studies branch M-STG. The project is submitting design of technology production of the sandwich coil insert - from aluminium alloys AlMn1 ČSN 424432. Production sequence was proposed upon linear analyse of bulk forming especially to extrusion and upsetting. Technological calculations were made. Maschine was select automatic transfer press TPM8, nominal power 1 000 kN (producer SMERAL Brno). Extruder will make from tool steel 19 436.8, clamp ring from tool steels 19 436.8 and extrusion die from tool steel 19 436.8. Heat-treatment extruder and clamp ring according to drawing.
Description
Citation
VOTAVOVÁ, J. Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Studentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Studentka dále odpovídala na níže uvedené otázky členů komise: 1) Jaké jsou skupiny slitin hliníku pro tváření v závislosti na tepelném zpracování? 2) Proč byla pro výrobu zvolena varianta B? 3) Objasněte konstrukci průtlačníku. 4) Charakterizujte materiál 19 830. 5) Který prvek se přidává do hliníkových slitin, aby byly vytvrditelné?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO