Obecné rotační NURBS plochy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí této práce je programové zpracování vytváření NURBS rotačních ploch ve formě aplikace včetně popisu použitých algoritmů.
The goal of this bachelor’s thesis is to give an overview of NURBS surfaces of revolution. NURBS surfaces are rational B-spline surfaces, which allows for construction of conics, hence anuloid, sphere and other surfaces of revolution. The thesis also contains an application that can create NURBS surfaces of revolution and description of algorithms used.
Description
Citation
SEKÁČ, O. Obecné rotační NURBS plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Student prezentoval výsledky svojí bakalářské práce na téma: Obecné rotační NURBS plochy. Následně odpovídal na otázky oponenta práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO