Modelování vodního zástřikového systému parního ventilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem práce je vytvoření modelu pro analýzu parního ventilu, jehož funkcí je ochlazování proudící páry pomocí zástřikového systému. Nejprve je s využitím CFD analýzy provedena simulace proudění s přenosem tepla. Výstupy z této analýzy jsou poté použity pro výpočet napětí způsobeného teplotní roztažností materiálu.
The purpose of the thesis is to create a model for an analysis of a steam conditioning valve whose function is to reduce the temperature of the steam using a spray water system. First of all, simulation of the fluid flow and heat transfer is done using CFD analysis. Then the results are used for thermal stress calculation.
Description
Citation
POLÁŠEK, R. Modelování vodního zástřikového systému parního ventilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na připomínky a dotazy vedoucího a recenzenta diplomové práce. Komise položila diplomantovi otázky k diplomové práci: Který typ sítě jste použil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO