Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměří na vytvoření měřicího pracoviště kompozitních materiálů. Na pracovišti bude zkoumat vlastnosti jednotlivých alotropních modifikací uhlíků. Pomocí sestrojeného pracoviště bude měřena rezistivita sypkých vzorků v závislosti na tlaku. V závěru jsou popsány výsledky měření a návrhy, jak zlepšit přesnost měřící metody.
This bachelor’s thesis is focused on exploring the characteristics of carbon allotropes. On constructed workspace resistivity of bulk samples will be measured according to the pressure. In conclusion, results of the measurement and proposals to improve the accuracy of the measuring methods are described.
Description
Citation
KUCHARČÍK, J. Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kubelka (člen) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jaký je systém měřících elektrod?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO