Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá zpětnou analýzou instrumentovaného násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény. První část práce je věnována teorii výpočtu konsolidace. Dále se autor věnoval parametrické studii analytického výpočtu prefabrikovaných drénů a porovnání analytického a numerického výpočtu. Poslední a zároveň největší část práce tvoří zpětná analýza samotného násypového tělesa, jež bylo vybudováno jako součást úpravy podloží nedaleko Suezského průplavu v Egyptě firmou Keller GmbH.
The thesis deals with the back analysis of the instrumentated embankment on the subsoil, improved by prefabricated vertical drains. The first part is devoted to the theory of consolidation calculation. Furthermore, the author deals with a parametric study of the analytical calculation of prefabricated drains and the comparsion of the analytical and numerical solution. The last and the largest part of the work is a back analysis of the embankment which was built as a part of the subsoil improvement near the Suez Canal in Egypt by Keller GmbH.
Description
Citation
KOVÁČ, V. Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. - předseda, doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - místopředseda, Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. - tajemník, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. - člen, Ing. Vlastimil Horák - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, Ing. Věra Glisníková, CSc. - člen, Ing. Karel Zdražil, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO