Uhersky Ostroh průtah

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh řešení průtahu místní komunikací II/495 ve městě Uherský Ostroh. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikace, logickou návazností chodníků, bezpečnějším propojením cyklotrasy, úpravou zálivu autobusové zastávky, řešení statické dopravy v okolí zimního stadionu, úpravou vjezdů k jednotlivým nemovitostem a přilehlou zeleň.
The aim of my diploma thesis is to design a local through road in town Uherský Ostroh. The thesis focuses also on a new design of the width layout of the road, consecutive of walkways, creation of a common track for pedestrians and cyclist, design of parking place intended for visitors of the local hockey arena, entrances to particular houses and urban vegetation.
Description
Citation
EŠPANDROVÁ, B. Uhersky Ostroh průtah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Igor Mikolášek - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Pánek, Ph.D. - člen, Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Čepil - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Studentka Ešpandrová Bára seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Uhersky Ostroh průtah~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO