Ocelová konstrukce skleníku v botanické zahradě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce skleníku v botanické zahradě na území města Ostravy. Byl navržen šestiúhelníkový půdorys průměru 50 m, nejvyšší bod konstrukce 32,907 m. Celá konstrukce bude vytvořena z dutých kruhových trubek různých profilů. Nosný systém tvoří sloupy a příhradové vazníky. Ztužení konstrukce je pomocí příhradových ztužidel ve 3 rovinách. Jako hlavní materiál konstrukce je použita ocel S355 J0+AR. Opláštění střechy a stěn je ze skleněných panelů ISOTHERM.
The aim of the diploma thesis is design and assessment of steel structure of greenhouse in botanical garden in Ostrava. The building is designed as a hexagon with a diameter 50 m, the highest point of the construction is 32,907 m. Whole structure will be made of hollow round tubes of different profiles. The support system consist of columns and truss girders. The bracing of the structure is in three levels. Main construction material is steel S355 J0+AR. The covering of the roofs and walls is made of glass panels ISOTHERM.
Description
Citation
BRODOVÁ, K. Ocelová konstrukce skleníku v botanické zahradě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. - předseda, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - tajemník, Ing. Vladimír Lederer - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Studentka Brodová Kateřina seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Ocelová konstrukce skleníku v botanické zahradě~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO