Hotel Aztec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit novostavbu Hotelu Aztec ve stupni pro provedení stavby. Objekt bude sloužit k ubytování a rekreaci. V budově hotelu je i restaurace a u hotelu nadzemní parkoviště. Budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova má 26 pokojů pro hosty z toho 2 třílůžkové, 20 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové. Pokoje jsou umístěny na jihozápadní straně v 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP. V 1. NP je jeden dvoulůžkový pokoj pro osoby se sníženou schopností pohybu. V 1. NP se nachází restaurace s kuchyní, která je propojena schodištěm s večerním barem v 1. PP, kde se dále nachází wellness centrum, technické místnosti a sklady. Na severovýchodní straně hotelu jsou kanceláře a místnosti sloužící k provozu hotelu a ve 2. NP je školící sál. Nosné stěny jsou z vápenopískových tvárnic a stropy jsou monolitické železobetonové. Základy jsou betonové pásy. Obvodově stěny jsou zatepleny v systému ETICS. Všechny střechy jsou ploché s klasickým pořadím vrstev. Střecha nad restaurací je vegetační, nad 3. NP tvoří střechu terasa s betonovou dlažbou a nad 4. NP je střecha s povlakovou hydroizolací. Budova bude vytápěna tepelnými čerpadly a větrána nuceně, pomocí vzduchotechniky.
The aim of the thesis was to design a building named Hotel Aztec. The building will serve for accommodation and recreation. The restaurant is also part of the hotel. There is a car park near the hotel building. The hotel has four floors and basement. There are 26 suites, 2 of them are three bed rooms, 20 double or twin rooms and 4 single rooms. The south-facing orientation of the suites ensures sufficient insolation. In ground floor there is one twin room for disabled persons. In ground floor there is restaurant with kitchen connected with bar in basement. There is also wellness centre, mechanical rooms and storages. On the northeast side of the hotel there are offices and rooms for employees and training room. The loadbearing masonry is from sand-lime blocks and there are cast-in-place reinforced concrete slabs and concrete foundations. The external wall is insulated with ETICS. All roofs are warm flat, over the restaurant there is intensive green roof, The roof over the 2nd floor is walkable - roof terrace. Over the 3rd floor there is non-walkable flat roof. The building is heated by heat pumps and there is mechanical ventilation with heat recovery.
Description
Citation
BERÁNEK, T. Hotel Aztec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Miloslav Novotný - tajemník, Ing. Bohuslav Brukner - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-28
Defence
Student Beránek Tomáš seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Hotel Aztec~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO