Člověk jako faktor kvality vzduchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro typový objekt a dále navrhnout způsob automatické regulace, přívodu a odvodu vzduchu pro získání kvalitnějších vlastností vnitřního prostředí (reprezentovanou koncentrací oxidu uhličitého).
The aim of the diploma thesis is to find out by measuring the production of carbon dioxide that man produces in various types of physical activity. Using the model, the goal is to simulate real carbon dioxide production for a type object and to design a way of automatic regulation, air supply and drainage to obtain better indoor environment (represented by carbon dioxide).
Description
Citation
KOPS, T. Člověk jako faktor kvality vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - místopředseda, Ing. Karolína Vyhlídalová - tajemník, Ing. Štěpán Jůza - tajemník, Ing. Petr Andrys - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Sýkora - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Kops Tomáš seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Člověk jako faktor kvality vzduchu~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO