Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný úvod do problematiky a rešerše možných metod řešení, následně verifikace jednotlivých metod na fyzikálním modelu a užití numerické metody k posouzení vybrané lokality.
The main aim of the thesis is to assess the origin of surge phenomena, primarily surge waves at the weir pool Střekov, using the selected methodology. The paper is divided into several parts. There is a brief introduction to the problematics and research of possible solution methods, followed by a verification of these methods on a physical model and finally an application of a numerical method for an assessment of the chosen locality.
Description
Citation
STŘÍŽ, J. Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Peter Dušička, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. - místopředseda, Ing. Jan Kammermayer - tajemník, doc. Ing. Dana Baroková, Ph.D. - člen, Dr. Ing. Antonín Tůma - člen, Ing. Petr Březina - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO