Průtah silnice II/428 v Dětkovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem na bezpečnost provozu, zajištění kvalitního odvodnění vozovky a umožnění vybudování nového chodníku. Navržený chodník zvýší komfort a bezpečí pohybu chodců v obci. Nově vzniklá parkovací stání zlepší situaci dopravy v klidu v obci.
The diploma thesis deals with the design of the repair of the road II/428 in the village Dětkovice and with the construction of new sidewalks and parking spaces along this road. The aim of the thesis is to optimize the tracking of the road II/428 with a regard to the safety of using it, to ensure quality drainage of the road and to enable the construction of a new sidewalk. The designed sidewalk is going to increase comfort and safety of pedestrians in the village. The new parking spaces are going to improve situation with parking in the village.
Description
Citation
VESELÝ, L. Průtah silnice II/428 v Dětkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Igor Mikolášek - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Pánek, Ph.D. - člen, Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Čepil - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Veselý Libor seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Průtah silnice II/428 v Dětkovicích~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO