Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CERM
Abstract
Publikace je určena pro podnikatele a manažery, kteří jsou odpovědní za rozhodovací procesy v podnicích, firmách a organizacích nejrůznějšího zaměření a velikosti, bankách, finačních institucích v soukromém sektoru, dále úředníkům v hospodářské politice a správě na všech úrovních, jako jsou ministerstva a orgány veřejné a státní správy v národním hospodářství atd., zejména v řídicí, ekonomické a finanční oblasti. Dále studentům vysokých škol ekonomického, finančního, podnikatelského a manažerského směru. Publikace je určená specialistům, zabývajících se problematikou umělé inteligence se zaměřením na oblast podnikatelskou, ekonomickou a finanční, ale i technologickou a věnuje se multikriteriálním a obtížně algoritmizovatelným rozhodovacím procesům Z tohoto důvodu jsou v publikaci uvedeny pokročilé metody využívající teorie fuzzy logiky, neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu, které umožňují řešit úlohy které nebylo možné dříve řešit nebo kdy jejich použitím získáme lepší řešení než za použití klasických metod.
Description
Adaptace byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.
Citation

Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© CERM
DOI
Citace PRO