Controlling: studijní text

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CERM
Abstract
Tento text je určen studentům předmětu Controlling navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management (N6208) oborů Podnikové finance a obchod (6208T090) a Účetnictví a finanční řízení podniku (6208T117) Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Controlling navazuje na předměty probrané v předchozích semestrech magisterského studia, jako např. Finanční management, Manažerské účetnictví nebo Rozbor výkonnosti firmy. Předpokladem úspěšného zvládnutí této studijní opory jsou znalosti z těchto předmětů. Controlling je sice posledním v řadě předmětů zaměřených na finanční řízení podniku pouze pořadím, nikoli však významem. Cílem předmětu je poskytnou základní znalosti a dovednosti z controllingu. Seznámíte se s controllingem coby podsystémem řízení podniku, jeho funkcemi a základními oblastmi, nástroji operativního a strategického controllingu a vzájemným propojením těchto dvou úrovní. Učební text slouží jako podklad pro přednášky a semináře, které budou základní obsah rozvíjet a teprve jejich propojením získáte ucelený přehled o problematice controllingu v podniku.
Description
Adaptace byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.
Citation

Document type
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© CERM
DOI
Citace PRO