Bounded and unbounded non-oscillatory solutions of a four-dimensional nonlinear neutral difference system

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer Nature
Altmetrics
Abstract
V článku je studován jistý 4-dimenzionální nelineární diferenční systém se zpožděním ve kterém je první rovnice rovnicí neutrálního typu. Je dána klasifikace řešení a jsou dokázány výsledky o jejich ohraničenosti či neohraničenosti. Výsledky jsou ilustrovány příklady.
The paper is concerned with a four-dimensional nonlinear difference system with delayed arguments where the first equation of the system is of a neutral type. A classification of non-oscillatory solutions is given and results on their boundedness or unboundedness are derived. The results obtained are illustrated by examples.
Description
Citation
Advances in Difference Equations. 2015, vol. 2015, issue 39, p. 1-11.
http://www.advancesindifferenceequations.com/content/2015/1/319
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO