Výroční zpráva VUT v Brně o hospodaření za rok 2015

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně
Abstract
Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 87 písm. q) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ČR dopisem ze dne 22. prosince 2015 Č . j. MSMT – 47113/2015- 1 výroční zprávu o hospodaření vysoké školy za rok 20 15 z pracovanou na podkladě účetnictví školy a dalších vybraných údajů.
Description
Keywords
Document type
Document version
Publishers's version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně
DOI
Citace PRO