Utilization of by-products for vacuum insulation panels production

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-07-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
The paper deals with the possibilities of utilization of alternative raw materials from the textile industry for the production of vacuum insulation panels with extremely low thermal conductivity value. The paper presents current research findings on the behavior of fibrous structures on an organic basis at extremely low pressure. In addition, the paper presents the practical findings and results of experimental work in the production area and the behavior of vacuum insulation panels with an alternative core insulator based on organic fibers.
Článek se zabývá možnostmi využití alternativních surovin textilní průmysl pro výrobu vakuových izolačních panelů s extrémně nízkým tepelným výkonem hodnota vodivosti. Článek představuje současné poznatky z výzkumu chování vláknitých vláken struktury na organické bázi při extrémně nízkém tlaku. Kromě toho se v příspěvku uvádí praktické poznatky a výsledky experimentální práce ve výrobní oblasti a chování vakuových izolačních panelů s alternativním jádrovým izolátorem na bázi organických vláken.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 379, issue 1, p. 1-5.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/379/1/012020
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO