Issues of using Longer Heavier Vehicles on Roads

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
Many logistics companies aim to save on freight costs. Recently, not only on Czech roads and on motorways, longer and heavier vehicles that exceed dimensions' limits appeared. For these vehicles, it is necessary to apply for a special permit, which is, however, much more liberal than the permit for oversized and overweight load transport. This paper informs about checking routes of these vehicles by swept path analysis and finding locations on roads that can generate both safety risks and traffic fluency problems.
Snahou mnoha firem zabývajících se logistikou je ušetření nákladů za přepravu nákladů. V poslední době se čím dál více začali nejen na českých silnicích a dálnicích objevovat dlouho vozidla, které svými rozměry překračují maximální povolený limit. Pro tyto vozidla jen nutné zažádat zvláštní povolení, které je však mnohem liberálnější než povolení pro nadrozměrnou a nadměrnou dopravu. Následující článek informuje o prověření tras těchto vozidel vlečnými křivkami a nalezení problematických míst na pozemních komunikacích, kterou mohou generovat jak bezpečnostní riziko, tak i zhoršení plynulosti.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 317, issue 1, p. 1-8.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/317/1/012040
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO