Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv

Abstract
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským cementem. Nedílnou součástí této práce je též rešerše možností snižování emisí v cementářském průmyslu, což je v dnešní době velmi aktuální téma.
The thesis is focused on research and development of hydraulic binders based on FBC-ashes. It examines the possibilities of using this ash in the clinker so that the properties of the final cement are comparable to Portland cement. As an integral part of this thesis the research of emission reduction possibilities in the cement industry - a very current topic these days - is presented.
Description
Citation
STACHOVÁ, J. Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO