3D model vybraného objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu AutoCAD 2015. Doplňkově jsou představeny další možnosti tvorby digitálních modelů stavebních objektů a s nimi související výhody a nevýhody. Velká pozornost je věnována zejména fotogrammetrické metodě založené na korelaci snímků a práci s programem 123D Catch a Cinema 4D.
The objective of this diploma thesis is creating digital 3D model of Dolní morový hřbitov in Žďár nad Sázavou. The building is measured primarily by classical geodetic methods. The final appearance of the model is created in AutoCAD 2015. Complementary are presented additional possibilities for creating digital models of building objects and their associated advantages and disadvantages. Much attention is paid to the photogrammetric method based on correlation of images, and work with the program 123D Catch and Cinema 4D.
Description
Citation
PTÁČEK, P. 3D model vybraného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO