Finanční investice podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou investičních možností v ČR. Zaměřuje se na český akciový a dluhopisový trh. Cílem práce je zvolit vhodnou finanční investici podniku s ohledem na jeho investiční strategii a soudobou ekonomickou situaci s přihlédnutím k aktuálním podmínkám existujícím na finančním trhu.
Diploma thesis deals with analysis of investment posibilities in the Czech Republic. It is focused on Czech stock market and Czech bond market. The aim of this thesis is to make an appropriate choise for financial investment of the enterprise with regard to its investment strategy and present economic situation, paying regard to circumstances that currently exist on financial market.
Description
Citation
ROH, J. Finanční investice podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jiří Baťka (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2009-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO