Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy řízení průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na praktickém projektu výstavby Sportovní haly v Novém Veselí.
The thesis is dedicated to and at the same time explains the basic concepts concerning the management of the construction project from contractor's point of view. The aim of this work is guided by the principles, methods and procedures of the management during the construction project and their application to practical project of construction ,,Sportovní hala“ in Nové Veselí.
Description
Citation
DVOŘÁK, F. Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO