Konstrukční návrh přípravků pro změnu výrobního postupu tlakových zásobníků Common Rail

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá změnou výrobního procesu výroby tlakového zásobnku system Common Rail. Předmětem práce je take návrh a úprava upínacího přípravku pro výrobu kovaných tlakových zásobníků pro obráběcí centra ELHA.
Work deals with change of manufacturing process of Common Rail System high pressure storage rail. Work also deals with new design and modification of clamping fixture for machining of hot forged rails by ELHA machining center.
Description
Citation
MACHÁČEK, K. Konstrukční návrh přípravků pro změnu výrobního postupu tlakových zásobníků Common Rail [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) prof. Ing. František Havlíček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta a následující otázky členů zkušební komise: 1. Čím je dána životnost railu jako dílu? 2. Vyrábí se vývody ke vstřikovačům jako kalibrované? 3. Proč vykazuje výpočet tak vysoké hodnoty napětí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO