Vhled

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomová práce Vhled přináší filosofickou úvahu nad médiem fotografie ve formě instalace s video-projekcí v prostoru. Pomocí příběhu o vzniku zobrazení králíka na měsíci se v bílé místnosti ve stylu volné metafory rozehrávají otázky nad problematikou fotografického média (uzamknuté dvojnictví, zastavený čas, orámovaný otisk skutečnosti, surové reálné zobrazení). Prostřednictvím tohoto mýtu dostává médium fotografie konkrétní podobu - ve formě symbolického prostředí s objekty a znaky. Celá práce je volná personifikace fotografie, v jejímž vnitřku se divák může ocitnout.
This diploma thesis Insight brings philosophical reflection on photographic media in the form of installation with video-projection in space. Issues over problems of photographic media (locked doubles, stopped time, framed imprint of reality, real raw depiction) are opening by using story about creation of picture of a rabbit on the moon in the style of open metaphors in a white room. Through this myth photographic medium gets the concrete form - in the form of symbolic environment with objets and signs. The whole work is free personification of photograph in whose inside the audience may find themselves.
Description
Citation
VALENTOVÁ, A. Vhled [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafika
Comittee
akad. malíř Tomáš Lahoda (předseda) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Marian Palla (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO