Vyhodnocení vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování

Abstract
Diplomová práce se věnuje volbě materiálů vhodných pro konstrukci obvodového pláště objektu a jeho vlivu na cenu stavebního díla. Vyhodnocuje tepelně izolační vlastnosti zvolených konstrukcí a sleduje jejich vliv na provozní náklady objektu.
This thesis is devoted to the choice of materials suitable for construction building envelope and its influence on the price of the works. It evaluates the thermal insulating characteristics of the selected structures and monitors their impact on operating costs of the object.
Description
Citation
ŠAFRÁNEK, P. Vyhodnocení vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO