Návrh na zkvalitnění multikulturního managementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů zkušenosti managementu firem v České republice v oblasti interkulturní komunikace a interkulturního tréninku. Obsahuje návrhy, které povedou ke zvýšení produktivity práce ve firmách pohybujících se v multikulturním prostředí.
Masters´s thesis is analysing through questionnaires and conversations experience of management of the companies in the Czech Republic in the area of intercultural communication and intercultural training. It contains suggestions which will lead to rise of labour productivity in the companies doing business in the multicultural environment.
Description
Citation
HOLCMAN, M. Návrh na zkvalitnění multikulturního managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
JUDr. Vladimír Sitta, MBA (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO