Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou hákového nosiče kontejnerů NKH 8A340. K výpočtu zátěžových stavů bylo využito dynamické simulace v programu MSC.ADAMS. Těchto výsledků bylo použito jako vstupních dat pro řešení dané konstrukce pomocí metody konečných prvků. Po vyhodnocení výsledků byly provedeny konstrukční změny hákového nosiče kontejnerů. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace upravených částí konstrukce hákového nosiče.
This master thesis analyses hook loader NKH 8A340. For calculation of load states was used the dynamic simulation in program MSC.ADAMS. This results were used like a input data to solve the construction with finished element method. After evaluation of results were made design changes of hook loader. Part of this thesis contains drawings of modified parts of hook loader.
Description
Citation
DOLEČEK, L. Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO