Financovaní projektů z fondů EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cielom diplomovej práce je návrh na vybudovanie lanového centra v konkrétnej lokalite za využitia podpory fondov EÚ. Prvá časť je zameraná na predstavenie projektu, analýzu prostredia a podmienok v ktorých bude projekt realizovaný. V druhej časti sú predostreté návrhy realizácie projektu a ich následné zhodnotenie.
The aim of this thesis is a concept of a high rope centre in a particular location with support of EU funds. The first part of this thesis gives an overview at the project and presents an analysis of the environment and the conditions in which the project will be realized. The concepts of the project realization and the evaluation of the proposed concepts are presented in the second part.
Description
Citation
BUTEK, M. Financovaní projektů z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jaroslav Geršl (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2009-06-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO