Návrh marketingové strategie společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti IKEA Brno. V průběhu teoretické části je vysvětlen základní pojem marketing, druhy a stavy zákazníka, podstaty a druhy marketingového průzkumu. Praktická část využívá všech těchto poznatků a to především k analyzování spokojenosti zákazníků dle vlastních dotazníků a firemních průzkumů společnosti. Práce bude ukončena návrhy na zlepšení současného stavu, které budou dále prezentovány i samotné společnosti.
This thesis is focuses on the design of marketing strategy IKEA Brno. In the theoretical section explains the basic concept of marketing, customer types and conditions, kinds and types of marketing research. The practical part uses all this knowledge, especially to analyze customer satisfaction own surveys and company surveys. The work will be finished proposals to remedy the situation, which will be presented to the company.
Description
Citation
BYRTUSOVÁ, L. Návrh marketingové strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO