Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití geometrických modelů upínačů vytvořených v CAD softwaru Autodesk Inventor pro efektivnější práci s CAM softwarem PowerMILL. Obsahem práce jsou základní informace o CAD/CAM technologiích, tvorba databáze upínačů, ukázka tvorby upínače obrobku, ukázka tvorby upínače frézovacího nástroje a nakonec ověření možností vytvořených upínačů při použití v softwaru PowerMILL.
This bachelor thesis is focused on possibilities of usage of geometric models of work-holders created in CAD software Autodesk Inventor for more effective work with CAM software PowerMILL. Content of this thesis are basic informations about CAD/CAM technologies, creating a database of work-holders and tool-holders, demonstration of creating a work-holder, demonstration of creating a tool-holder and in conclusion a verification of possibilities of created work-holders and tool-holders in use of software PowerMILL.
Description
Citation
PŘIBILÍK, T. Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Kolik šroubů potřebujete pro upnutí součásti? Otázka 2: Jak jste postupoval při modelování svěráku a které programy jste využíval? Otázka 3: Co znamená pojem technologická paleta?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO