Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zkvalitněním a zefektivněním personální práce s důrazem na motivaci a hodnocení zaměstnanců firmy UNIS, a.s. Na základě vyplněných dotazníků je vyhodnocen současný stav a navrhnuty změny na zlepšení v motivačním a hodnotícím systému zaměstnanců.
The objective of this Masters thesis is to improve the quality and the effectiveness of personal work with the attempt on motivation and evaluation employees of the company UNIS, Inc. Based on questionnaires was evaluated current status and suggested changes in motivation and classification system of employees.
Description
Citation
JAROŠ, D. Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO