Zabezpečovací zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní této práce je vytvoření elektronického zabezpečovacího zařízení na bázi mikrokontrolérů rodiny Atmel AVR. Jednotlivé prvky zabezpečení by spolu měly komunikovat pomocí bezdrátového rozhraní XBee. Zařízení by mělo zajišťovat upozornění prostřednictvím GSM sítě při narušení střežené zóny. Komunikace mezi mikrokontrolérem, GSM modulem a XBee modulem bude zajišťována pomocí USART sběrnice. Celý systém by měl zohledňovat energetickou úsporu při napájení pomocí baterií.
The work deals witch design and realization of create an electronic security device based on Atmel AVR microcontroller’s family. Individual elements of security, together they communicate using XBee wireless interface. The device should provide notice through the GSM network disruption when guarded zone. Communication between the microcontroller, GSM module, and XBee module will be provided via USART bus. The whole system should take account of energy savings when using battery power.
Description
Citation
PAPOUŠEK, M. Zabezpečovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíly a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a členů komise u obhajoby.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO