Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou nanoporéznej šablóny. Tento jednoduchý, lacný a rýchly prístup poskytuje homogénne a veľmi dobre usporiadané rozloženie oboch typov nanoštruktúr na povrchu. Konečným cieľom je charakterizovať fyzikálne parametre a fluorescenčné vlastnosti TiO2/Au snímača určeného pre optickú detekciu biomolekúl, ako sú DNA a proteíny.
The aim of the work described in this paper is to prepare electrochemically an optical sensor consisting of TiO2 quantum dots (QDs) using nanoporous Al2O3 template in the first step and to modify the surface of QDs with gold layer by evaporation process, again using nanoporous template, in the second step. This easy, cheap and rapid approach provides homogenous and highly ordered distribution of both nanostructures on substrate. The final objective is to characterize the physical parameters and fluorescent properties of TiO2/Au sensor designed for optical detection of biomolecules such as DNA and proteins.
Description
Citation
DZURO, M. Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Pekárková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Diplomant seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a komise. Otázky komise: Jak jste zjistil, že se amorfní struktura změní na krystalickou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO