Návrh a modelování procesů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. Specifikuje jednotlivé oblasti, ve kterých je možné zavádět procesní řízení, a srovnává praktičnost tohoto zavádění ve srovnání s teoretickými poznatky. V poslední části jsou popsány procesy a vytvořeny modely k některým z těchto procesů v podniku, zabývajícím se maloobchodním prodejem na dálku.
This thesis focuses on the implementation of process management in the emerging business. Explains what the processes are, compares the functional and process management. It analyzes the main reasons and benefits of implementing process management in the company. Specifies the different areas where it is possible to implement process management, and compares the practicality of this implementation with the theoretical knowledge. The last section describes processes and models created by some of these processes in an company, engaged in retail sales at a distance.
Description
Citation
ČEJKA, P. Návrh a modelování procesů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO