Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován návrh možných CSR aktivit za předpokladu zohlednění finanční situace firmy.
The thesis deals with the Corporate Social Responsibility concept (CSR) in the theoretical part. It describes particular steps within the implementation of the concept. The practical part concentrates on applying the concept in a company; the proposal of various CSR activities has been worked out taking into consideration financial situation of the company.
Description
Citation
KROUŽKOVÁ, M. Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO