Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zabývající se produkcí součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje základní princip technologie obrábění vodním paprskem, popisuje parametry ovlivňující jakost povrchu a přesnost obrábění. V druhé, praktické části je uveden pracovní postup zadané součásti zhotovené ve firmě a technicko-ekonomické zhodnocení její výroby.
This bachelor’s thesis, divided into two parts, deals with unconventional water stream metal cutting methods used for production of components made from metal sheets. Fist part is theoretical and explains basic principles of water stream cutting technology and describes aspects affecting surface quality of the products and precision of the cutting. The second part focuses on the company product technological procedures and techno-economical evaluation of the component production.
Description
Citation
ŘEZNÍČKOVÁ, H. Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak pracuje vysokotlaké čerpadlo používané u strojů pro řezání vodním paprskem? 2. Jaké minerální abrazivo znáte? Z čeho se skládá abrazivo garmet? 3. Co je to střední aritmetická úchylka profilu? 4. Jaké třísky vznikají při řezání vodním paprskem? 5. Jak je uchycený obrobek při řezání vodním paprskem? 6. Je možné řezat vodním paprskem i mramor? 7. Jak se filtruje abrazivo? 8. Jak se recykluje požité abrazivo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO