Řízení e-governmentu města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Má diplomová práce se zabývá návrhem e-governmentu města Kuřim. Cílem práce je poskytnout potřebné informace k dané problematice, navrhnout zlepšení stávajícího stavu a zajistit tak efektivnější komunikaci úřadu.
My master’s thesis deals with control of e-government town Kuřim. The aim of the thesis is to provide necessary information on the matter, propose improvements to the existing state and ensure effective communication office.
Description
Citation
PŘÍBORSKÁ, L. Řízení e-governmentu města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Thaddeus Mallya, Dr., MBA (člen)
Date of acceptance
2010-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO